MND nabízí zákazníkům Skautské energie změnu produktu. Změna může být výhodná, ale ne pro každého

24. března 2023

Zákazníci dodavatele MND mohou v posledních dnech obdržet nabídky na možnou změnu jejich produktu dodávky elektřiny nebo zemního plynu. 

Nabízen je tzv. ceník "SE STROPEM" s platností od 1. 4. 2023. Zákazníci na tyto ceníky mohou přejít a zůstanou součástí Skautské energie (mění se ceník, nikoliv smlouva).

Většina našich zákazníků má nyní produkt na dobu neurčitou - tzv. ZÁKLADNÍ CENÍK. Na něj automaticky přešel každý, kdo k MND přistoupil se Skautskou energií do jara 2022. Nově nabízený CENÍK SE STROPEM je také produktem na dobu neurčitou, tedy bez závazku s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

Jaký ceník je výhodnější?

Oba ceníky se nyní liší cenou za komoditu a cenou mesíčního poplatku. Ceník se stropem má nyní cenu za komoditu nižší, ale poplatek měsíční zase výrazně vyšší. Změna na ceník se stropem se tedy vyplatí jen v případě, že máte vyšší spotřebu (minimálně 3 MWh). Zároveň je třeba počítat s tím, že na základní ceník pravděpodobně nebude možné přejít zpět. Dodavatel na něm má většinu svých zákazníků a dá se předpokládat, že výkyvy jak směrem dolů, tak i nahoru na něm budou pozvolnější, protože dodavatel nakupuje s dlouhodobým výhledem. 

Základní ceník

Podstatná výhoda Základního ceníku je nižší cena měsíčního poplatku. U Základního ceníku je cena 77 Kč (vč. DHP) zatímco u ceníku pro nové zákazníky je cena 157 Kč. Ročně to tak vychází, že zákazníci na ceníku pro nové zákazníky zaplatí o 960 Kč (počítáno pro 12 měsíců) více. To odpovídá spotřebě 2-3 MWh ročně.

Základní ceník se tak vyplatí, pokud má zákazník spotřebu do 3 MWh. Takovou spotřebu má běžná bytová jednotka

Nevýhodou je cena za komoditu, která klesá pomalu a nevíme kdy to bude pod vládním stropem. Na obou cenících klienti zaplatí maximálně vládní strop (pozor + měsíční poplatky, které v případě základního ceníku jsou nižší)

Ceník se stropem

Nový ceník pro nové zákazníky nabízí nižší cenu za plyn i elektřinu. Vyplatí se při vyšších spotřebách.

Ceník pro nové zákazníky se řídí vývojem na trhu. Jeho úpravy je možno očekávat mnohem častěji než u ceníku pro stálé zákazníky. Z praxe: ceník pro nové zákazníky byl upraven k 1. 1. 2023, k 10. 2. 2023 a 7/13. 3. 2023. Základní ceník byl upraven jednou nyní k 1. 4. 2023.

Dá se předpokládat, že ceny Ceníku se stropem budou i nadále klesat. Ale stejně tak se dá předpokládat, že v druhé polovině roku, před nadcházející topnou sezónou, budou ceny růst. Je pravdou, že maximální cena, kterou budou zákazníci platit vládní strop. Vladní strop ale končí k 31. 12. 2023 a je možné, že v dobu bude Ceník se stropem mít vyšší ceny než Základní ceník pro stálé zákazníky, protože pro ně bude dlouhodobě nakoupeno v létě.

Jak již bylo psáno výše, má vyšší měsíční poplatek. Pokud by cena vzrostla, klienti zaplatí sice stejně jako zákazníci na Základním ceníku tj. zastropovanou cenu, ale navíc větší měsíční poplatek.

Jak postupovat

V případě zájmu o změnu ceníku kontaktujte přímo dodavatele MND na jeho bezplatné infolince 800 400 500. Pokud rozhodnete pro změnu Základního ceníku na Ceník se stropem, doporučujeme při každé změně ceny dělat samoodečet. Dodavatel nemá zákonnou povinnost informovat zákazníky o změně ceny v případě poklesu ceny. Může je informovat se zpožděním, pak odečet ke dni změny ceníku již není možné zadat.

My jsme Vám pro případné konzultace k dispozici na naší infolince 267 317 800, na e-mailu energie@skaut.cz nebo na našem chatu na stránkách www.skautskaenergie.cz.

Za tým Skautské energie
Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Pro naše zákazníky s opakovaným fixním produktem elektřiny u CENTROPOL ENERGY jsme zajistili výhodné podmínky na rok 2024. Domácnosti je získají automaticky, u právnických osob a podnikatelů bude potřeba podpis dodatku se změnou produktu na levnější.

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie připravuje návrat k původnímu nastavení naší služby - tedy k pravidelnému soutěžení výhodných podmínek mezi dodavateli.  Současný vývoj trhu zatím pro návrat k soutěžím ideální není, ale věříme, že se prostředí v blízkých letech může stabilizovat. Více o současné situaci a o našich plánech si přečtete v tomto článku. 

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Skautská energie ve spolupráci se společností LitFin zajišťuje pro všechny zájemce z řad zákazníků poškozených porušením smluv ze strany bývalého dodavatele Kolibřík Energie koordinovanou snahu o získání odškodnění.