LitFin brzy zahájí vymáhání náhrady způsobené škody. Máte vše v pořádku doloženo?

20. března 2023

Skautská energie ve spolupráci se společností LitFin zajišťuje pro všechny zájemce z řad zákazníků poškozených porušením smluv ze strany bývalého dodavatele Kolibřík Energie možnost připojení se k žalobě o náhradu způsobené škody. 

Podklady pro LitFin

V roce 2022 došlo k uzavření příjmu přihlášek. Všem, kdo řádně dodali podepsanou smlouvu o postoupení pohledávky, povrdil LitFin, že s nimi v dalším postupu počítá. Každý zákazník LitFinu musí doložit potřebné dokumenty, aby z nich bylo možné věrohodně dopočítat a doložit výši způsobené škody. 

8. 3. 2023 obdrželi zákazníci společnosti LitFin e-mail buď s potvrzením, že LitFin eviduje všechny požadované dokumenty řádně nahrané a nebo s výzvou, že je třeba nějaké dokumenty ještě nahrát (předmět takového emailu byl: “Skautská energie – Žádost o doplnění chybějících dokumentů za účelem uplatňování náhrady škody”). E-maily vám dorazily z adresy litfin@skaut.cz

Žádáme zákazníky přihlášené u LitFinu o brzké nahrání všech požadovaných dokumentů. Všechny dokumenty se nahrávají na smlouvajezavazek.cz/upload/skaut. LitFin poté bude moci sběr uzavřít, vše zkontrolovat a následně (nedojde-li k jinému uspokojivému řešení) nejpozději v létě 2023 podat žalobu na dodavatele k soudu. 

Soudy jsou na straně zákazníků a Skautské energie

Cesta k dosažení spravedlnosti je zdlouhavá. Protože dodavatele nevyslyšel naše volání po mimosoudním vyrovnání se zákazníky, přistoupili jsme k uplatňování našich nároků soudní cestou. 

Některá řízení jsou již (zatím nepravomocně) ukončena, jiná ještě probíhají. Soudy v prvním stupni daly za pravdu Skautské energii i poškozeným zákazníkům a nařídily dodavateli Kolibřík Energie zaplatit. Soudy jednoznačně potvrdily, že došlo k porušení smluv ze strany dodavatele a ten je za toto porušení odpovědný. V případě poškození zákazníka zatím proběhl jen (do určité míry vzorový) soud s jednotlivcem, soud LitFinu o náhradu hromadně přihlášených škod bude následovat po dokončení sběru dokumentů. 

Je pravděpodobné, že dodavatel využije svého práva na odvolání a soudy budou dále pokračovat. Nicméně věříme, že na konci jednou budou pravomocná rozhodnutí proti dodavateli Kolibřík Energie. A pokud nedojde k následnému zaplacení, budeme se svých práv domáhat mj. u mateřské společnosti ARMEX Energy.

Mohlo by vás ještě zajímat

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Technická chyba u dodavatele způsobila chybné informování zákazníků. Zajistili jsme, aby opravdu platili původně ohlášené nižší ceny. Za chybu se jménem dodavatele omlouváme.

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

Firemní zákazníci odebírající elektřinu dostávají možnost změnou produktu zajistit výhodnější podmínky. V článku najdete představení změn a pokyny, jak vše správně odbavit.

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

Po pečlivém zvážení a konzultacích s odborníky se LitFin rozhodl pro cestu insolvenčního řízení. Proč? Protože věří, že tato metoda má potenciál zajistit nejvyšší možné uspokojení Vašich nároků a zároveň se jeví jako nejefektivnější cesta z časového hlediska.