Ke Skautské energii se může přidat každý. Na rok 2020 má opět nejvýhodnější ceny

Dodavatelé na trhu houfně ohlašují zdražování. Skautská energie v průběhu roku 2020 ceny nemění. A to ani přesto, že její ceny elektřiny jsou dlouhodobě nejnižší na trhu, dokonce o cca 40-50 procent nižší než ceny hlavních dodavatelů. 

V čem je Skautská energie jiná než desítky ostatních nabídek dodavatelů energií? 

Skautská energie není dodavatel

Jsme služba dlouhodobé péče o nejvýhodnější podmínky pro všechny naše zákazníky. Nejde v první řadě o to, jaké máme ceny nyní, ale o to, jak fungujeme dlouhodobě. Nejsme dodavatel. Jsme projekt, který efektivně sdružuje obrovské množství lidí se společným zájmem zajistit všem maximální úspory u plateb za elektřinu a plyn. Na základě plné moci jednáme za všechny naše zákazníky a připojujeme je k aktuálně vysoutěženému dodavateli. Po skončení vyhlášeného období pak zase všechny přepojíme tam, kde to bude nejvýhodnější. O desítky tisíc zákazníků se dodavatelé vždy poperou a nabídnou mimořádně dobré podmínky, na které by jednotlivec nikdy nedosáhl. 

Skautská energie má stejné ceny pro všechny

Ještě lepší na našem systému je jeho otevřenost. Připojit se může kdokoli (domácnost, firma, organizace, obec) kdykoli. Vsoutěžené podmínky dodavatel garantuje všem – tedy i nově příchozím. Závazek je pro všechny pevně daný – aktuálně tedy 31. 12. 2020. Postupně tedy roste masa subjektů, které zastupujeme a můžeme tak soutěžit bezkonkurenčně dobré řešení od 1. 1. 2021 pro všechny dosud připojené, ale opět i pro nově příchozí. 

Skautská energie je dlouhodobě nejvýhodnější

Dlouhodobě nám tento systém funguje a již více než 5 let máme nejnižší nebo krátkodobě jedny z nejnižších cen na trhu.  

Krom ceny hlídáme i obchodní podmínky dodavatelů, zakazujeme nejrůznější příplatky a skryté pokuty. Závazek je vždy pevný bez automatického prodlužování. Pokud ze Skautské energie vystoupíte (vypovězením plné moci), po doběhnutí aktuálního závazku k pevnému datu si zajistíte převod sami kamkoli. 

Skautská energie podporuje skauting

To je hlavním důvodem, proč tento projekt jako nezisková organizace provozujeme. Skautů a skautek je v ČR více než 65 tisíc a jejich počet neustále roste. Potřeba zdrojů – např, na stavby a opravy kluboven je velká. Proto jsme náš původní záměr zlevnit cenu energií právě v našich objektech rozšířili na dnešní otevřený fundraising. Kdokoli šetří se Skautskou energií, přispívá drobné peníze skrze provizi od dodavatele i skautům. Tím, že jsou nás desítky tisíc, je i příspěvek ve výsledku již nezanedbatelný (dnes roční provize od dodavatele odpovídá cca 4 milionům Kč). Když už za energie platíme, proč neplatit méně a s vědomím, že to má ještě zajímavý přesah. 

Líbí? Chcete se přidat? Je to opravdu snadné. Na www.skautskaenergie.cz stačí vložením e-mailu požádat o pozvánku. Pak už jen najdete smlouvu a vyúčtování, vytisknete a odešlete plnou moc a o zbytek se postaráme my. Tedy skauti s odbornou spoluprací našich partnerů (Občanům, s. r. o.). 

Je nás už více než 24 tisíc. Pokud se přidáte i Vy, budeme zase o kus silnější a zajistíme lepší podmínky pro všechny. A s takovouto rostoucí masou brzy dokážeme generovat zajímavé prostředky třeba na stavby nových kluboven. O skauting je miomořárně velký zájem, tak jsme rádi, že ho můžeme i touto formou podporovat. 

Tomáš Slavík

vedoucí projektu Skautská energie

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat