K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to? 

19. prosince 2022

Ať už se účastníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem. 

Vymáháte-li náhradu škody skrze LitFin, nezapomeňte ke konci roku zajistit vyúčtování a samoodečty. Jde o nutnou podmínku pro řešení vašich nároků.

Níže přinášíme pokyny podle toho, v jaké se nacházíte situaci:

1) U stávajícího dodavatele pokračuji i v roce 2023 a ceny se mi nemění (mám fixovaný produkt na více let). Uplatňuji náhradu škody přes LitFin. 

Ve vašem případě potřebujete zajistit mimořádné vyúčtování od dodavatele kvůli výpočtu náhrady škody. K 31. 12. 2022 proveďte samoodečet, nahlaste ho vaší distribuci nebo dodavateli a dodavatele požádejte o mimořádné vyúčtování (viz návod níže). 

2) U stávajícího dodavatele pokračuji i v roce 2023 a ceny se mi nemění (mám fixovaný produkt na více let). U LitFin nejsem registrován.  

Vy mimořádné vyúčtování nepotřebujete. Není ani potřeba, abyste ke konci roku provedli samoodečet. Vyúčtování obdržíte časem řádné a to ve vašem pravidelném termínu zúčtování. 

3) U stávajícího dodavatele pokračuji i v roce 2023, ale budu mít jiné ceny. Uplatňuji náhradu škody přes LitFin. 

Ve vašem případě potřebujete zajistit mimořádné vyúčtování od dodavatele kvůli výpočtu náhrady škody. K 31. 12. 2022 proveďte samoodečet, nahlaste ho vaší distribuci nebo dodavateli a dodavatele požádejte o mimořádné vyúčtování (viz návod níže). 

Tato varianta se týká např. všech našich zákazníků u MND nebo Bidli. 

4) U stávajícího dodavatele pokračuji i v roce 2023 a ceny se mi mění. U LitFin nejsem registrován. 

Vy mimořádné vyúčtování nutně nepotřebujete, přesto Vám doporučujeme, abyste samoodečet provedli. Zajistíte si tak, že dodavatel rozdělí původní a nové ceny podle vaší přesné spotřeby. Pokud samoodečet neprovedete, dodavatel vám spotřebu rozdělí na základě odhadu. Vyúčtování obdržíte časem řádné a to ve vašem pravidelném termínu zúčtování. Není potřeba žádat o mimořádné vyúčtování, stačí distribuci nahlásit samoodečet k termínu, kdy se vám mění podmínky. 

5) Od 1. 1. 2023 měním dodavatele

Ve vašem případě vám stávající dodavatel automaticky vystaví závěrečné vyúčtování spotřeby ke konci roku 2022, o mimořádné vyúčtování tedy nežádáte. Dodavatel vyúčtování provede buď na základě nahlášení skutečné spotřeby samoodečtem nebo na základě odhadu. Provedení samoodečtu všem doporučujeme (viz návod níže). 

Tato varianta se týká např. všech našich zákazníků u Pražské plynárenské kteří k 1. 1. 2023 přechází k Centropolu. 

Jak provedu samoodečet?

Jeda z možností je prostřednictvím on-line aplikace nebo portálů vašeho distributora (nikoliv dodavatele). Budete potřebovat číslo vašeho odběrného místa (EAN/EIC) a většinou i fotografii spotřeby na vašem měřidle s čitelným číslem měřidla. Samoodečet proveďte ve dnech blízkých konci roku - mezi 28. 12. 2022 a 3. 1. 2023. 

U elektřiny je vaším distributorem dle území, kde se nachází vaše odběrné místo, buď ČEZ Distribuce - www.cezdistribuce.cz, PREdistribuce - www.predistribuce.cz nebo EG.D. (E.ON Distribuce) - www.egd.cz

U plynu pak GasNET - www.mobilnisamoodecty.cz, Pražská plynárenská distribuce - www.ppdistribuce.cz a EG.D (E.ON Distribuce) - www.egd.cz

Potřebujete-li mimořádné vyúčtování, využijte možnost přes dodavatele

Samoodečet můžete zaslat i přímo vašemu dodavateli - tedy např. MND, Bidli aj. (a nikoli distribuci), dodavatel informace od vás musí distribuci předat. V případě potřeby mimořádného vyúčtování doporučujeme spíše cestu přes dodavatele (protože ho kvůli vyúčtovánímusíte stejně kontaktovat), u závěrečného vyúčtování přes distribuci. 

distributoři plynu dle oblasti

distributoři elektřiny dle oblasti

Jde provést samoodečet i jiný den než 31. 12. Jak postupovat, když se o měřidlu nedostanu?

Ano, neměl by to být problém. Samoodečet provedený a nahlášený na distribuci i jiný den zpřesní Vaše vyúčtování spotřeby k 31. 12. 2022. Tedy, pokud o víkendu nebudete doma a vaše měřidlo nafotíte až v pondělí 2. 1. 2023, distribuce vám odhadem dopočítá, kolik byla Vaše spotřeba o den dříve ke konci roku. Dodavatel pak vyúčtuje spotřebu dle tohoto velmi přesného odhadu. Déle než na úterý 3. 1. však samoodečet neodkládejte.

Žádost i samoodečet můžete provést i dříve - už od 28. 12. 2022. Využijte toho a nenechávejte povinnost na poslendí chvíli. 

Jak požádám o mimořádné vyúčtování?

Vyúčtování spotřeby ke konci roku 2022 je nutnou podmínkou pro pokračování vaší účasti v programu společného řešení náhrady škody skrze společnost LitFin. Pokud nebudete mít vyúčtování konečné (při změně dodavatele), musíte si zajistit k 31. 12. 2022 vyúčtování mimořádné. 

O mimořádné vyúčtování zažádejte volnou formou vašeho dodavatele (e-mailem nebo skrze zákaznické portály dodavatelů) - tedy MND, Bidli energie, Pražskou plynárenskou (nebo jiné, pokud nejste již našimi zákazníky). Dodavatel je povinnen vyúčtování zdarma ke konci roku zákazníkům vystavit. 

V žádosti uveďte číslo vašeho odběrného místa (EAN/EIC) a přiložte i fotografii vašeho měřidla z odečtu. Doporučujeme následně dodavatele kontaktovat telefonicky a ověřit, zda žádost v pořádku obdržel. Mimořádné vyúčtování pak můžete zpravidla čekat do 14 dnů, tedy cca v polovině ledna 2023.

O mimořádné vyúčtování vašeho dodavatele požádejte mezi 28. 12. 2022 a 3. 1. 2023. Doporučujeme spíš dříve než později. 

Pokud by váš dodavatel žádost o mimořádné vyúčtování ke konci roku odmítl, ignoroval nebo zpoplatnil, braňte se. Jde o jejich zákonnou povinnost - viz § 15 ods 3.


Za tým Skautské energie
Tomáš Slavík

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Máme řešení pro všechny naše zákazníky. Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie se podařilo uzavřít. Dodavatele budou měnit zákazníci, kteří jsou nyní u Pražské plynárenské, ostatním doporučujeme setrvat u stávajících.