Jak Skautská energie hledala
a našla dodavatele

Pravidelná výběrová řízení pomáhají držet ceny nízko

Junák – český skaut již více než šest let provozuje projekt levnějšího nákupu energií Skautská energie. Dříve každoročně, v poslední době pak jednou za dva roky pořádáme výběrové řízení na dodavatele elektřiny a plynu. Cílem je zajistit všem zákazníkům dlouhodobě velmi nízké ceny bez toho, aby museli sami sledovat trh a porovnávat nabídky. 

K dvouletému cyklu výběru dodavatele jsme pak přešli z důvodu úspory administrativy (změna dodavatele znamená určité úkony na straně zákazníka i zprostředkovatele – např. mimořádný odečet a vyúčtování, nové nastavení a platby záloh a vystavení nové smlouvy) a také z důvodu lepších cen na trhu u dvouletých kontraktů. Tento model se nám zatím velmi osvědčil a historicky byla nabídka Skautské energie vždy opravdu velmi dobrá. 

K dobré ceně nám pomáhá i správné odhadnutí času výběrového řízení

K dobré ceně nám pomáhá i správné odhadnutí času nákupu, resp. výběrového řízení na další období. Když ceny stoupají, je lepší ho udělat dříve a naopak. Číst trh a jeho budoucí vývoj je však velmi obtížná disciplína. Nicméně věříme našemu modelu pravidelných výběrových řízení – tím stále cenu aktualizujeme a držíme se na zajímavých cenách. Krátkodobě je občas možné objevit nabídku nižších cen, ale v dlouhodobém pohledu nemá nabídka Skautské energie na trhu konkurenci. 

V roce 2018 se nám podařilo vysoutěžit ceny o cca 50 % nižší, než u konkurence

Od roku 2017 ceny energií rychle rostly. Nám se podařilo v roce 2018 vysoutěžit ceny relativně na začátku velké vlny zdražování dodavatelů a tím jsme získali především v roce 2020 bezkonkurenčně nejnižší ceny elektřiny, dokonce nižší než byly  nákupní ceny na burze. Naše ceny tak byly o cca 50 procent nižší než ceny konkurence. 

Do konce roku 2019 zdražování pokračovalo a nic nenasvědčovalo změně trendu. Naplánovali jsme tedy výběrové řízení tentokráte trochu dříve než obvykle – již na začátek jara. Na trhu navíc nastal začátkem roku zajímavý propad cen, což značilo výhodnou pozici pro nákup. Koronavirová krize byla ještě daleko. Výběrové řízení bylo ukončeno podpisem smluv s novým dodavatelem na konci dubna 2020. Přineslo z dnešního pohledu stále velmi dobré ceny – opět jedny z nejnižších na trhu, navíc platné na dva roky a otevřené všem nově příchozím po celou dobu do konce roku 2022. Samozřejmě je otázka, zda jsme neměli s ohledem na aktuální vývoj na trhu počkat déle a soutěžit třeba až v létě nebo na podzim. Těžko říct – po bitvě každý generálem :). Ani dnes není vůbec jasné, jak se bude trh v dalších měsících nebo letech vyvíjet. Spekulovat a čekat by byla spíše ruleta než odpovědné rozhodnutí. Podstatným vlivem určujícím cenu je i kurz eura ke koruně. Elektřinu a plyn dodavatelé nakupují právě v této měně a tím, že se v posledních měsících kurz eura mění i o několik korun, nemusí k dalšímu poklesu cen na trhu vůbec dojít. 

I odborný portál TZB-INFO, který provozuje jeden z největších cenových srovnavačů dodavatelů energií nás za výsledek chválí a poznamenává, že “s ohledem na poměry na trhu pro domácnosti se jedná o velmi atraktivní nabídku, hlavně s dlouhodobého hlediska”. 

Jak probíhal výběr a proč jsme zvolili dodavatele Kolibřík energie

Junák – český skaut ve spolupráci se zprostředkovatelem – společností Občanům (*) připravil dvoukolové výběrové řízení. Oproti minulým letům jsme výběrové řízení postavili trochu jinak. Zohlednit jsme museli:

  1. Oslovila nás skupina TG Community (*) – tedy holding, jehož součástí je právě i náš zprostředkovatel Občanům, se zájmem uvést na trh novou společnost – nového dodavatele, který by dokázal cenou konkurovat ostatním na trhu a zároveň nabídl lepší služby pro zákazníky a více podporoval skauty. To nám přišlo logicky zajímavé, nicméně nechtěli jsme narušit náš projekt založený na pravidelném ověřování trhu soutěží. 
  2. Nechceme, aby cena byla jediným kritériem volby, byť je podstatná. V projektu nás zajímají dobře nastavené podmínky pro zákazníky (ty hlídáme nastavením výběrového řízení), ale i další případné benefity pro zákazníky, schopnost garance kvalitního převodu zákazníků a průběžné péče o ně, a v neposlední řadě právě podpora skautských projektů. 

Rozhodli jsme se tedy nového dodavatele patřícího do skupiny TG Community (Kolibřík energie) vynechat v prvním kole a uspořádat standardní výběr nejlepších možných cenových nabídek na trhu. Společnost Občanům dle našeho zadání oslovilo 10 vybraných dodavatelů se zadávací dokumentací. 6 dodavatelů nakonec nabídku Skautské energii podalo. Pravidla byla taková, že vítěz tohoto prvního kola pak postupuje do kola druhého, které již pořádá čistě Junák. Junák navíc může do tohoto kola přizvat i další dodavatele. Cena bude stanovena kolem prvním a v druhém kole budou soutěžena další kritéria. 

V prvním kole podalo nejlepší nabídku na elektřinu Yello energy a nejlepší nabídku na plyn Pražská plynárenská. Oba jsme vyzvali, aby srovnali nejlepší cenu druhé komodity. To Yello učinilo, Pražská plynárenská nikoli. V druhém kole jsme měli jak Yello, tak Pražskou plynárenskou a navíc jsme přizvali zmíněného Kolibřík energie, spolu s Nano energies. U Nano energies bylo naším zájmem pokusit se najít partnerství se subjektem často zmiňovaným v souvislosti s lokálními obnovitelnými zdroji v ČR. 

Nano energies bohužel nabídlo ceny vysoce mimo naší představu – tedy mimo ceny stanovené prvním kolem. Pražská plynárenská nenabídla v druhém kole zajímavou formu podpory skautských projektů a v druhém kole byla pouze s nabídkou plynu. Ve finále se tedy rozhodovalo mezi velmi dobrými nabídkami Yello energy a Kolibřík energie. Obě krom nejnižších cen obou komodit nabízely zajímavou podporu skautských projektů i zajímavé benefity v podobě lepších služeb zákazníkům. 

U Yello energy jsme brali ohled na nepříliš dobře zvládnutý proces převzetí zákazníků v minulém období i některé další zkušenosti z průběhu současného období. U Kolibříka byla obava především z toho, že jde o nový projekt, který se teprve chystá vstoupit na trh. Zde obavy zmírnila informace o tom, že do společnosti vstupuje investor Armex energy (*) – tedy stabilní subjekt s velkou zkušeností jako dodavatel energií, mj. je současným dodavatelem plynu pro Skautskou energii. Koupil 100 % akcií společnosti a ta se stala jeho dceřinou společností. Řízení firmy má být nadále v rukou manažerů TG Community holding (*), výhoda z technického propojení zprostředkovatele a dodavatele by tedy zůstala. Celkově lze shrnout, že pozice obou subjektů byly vyrovnané. O vítězi nakonec rozhodla výše podpory skautských projektů, kdy Kolibřík energie (*) nabídla o několik milionů více. 

Vzhledem k nestabilitě na trhu je konkrétní výše podpory skautských projektů nově vázána na vývoj kurzu EUR/CZK a vývoj ceny komodit při nákupu. Podobný princip byl nabízen oběma finalisty. 

Věříme, že volba byla férová a že jsme zvolili nejlepší možné řešení jak pro zákazníky (získají nejnižší nabízenou cenu na trhu, jednotného dodavatele pro obě komodity, zákaznický portál a možnost volby zelené elektřiny), tak i pro Junák – český skaut (získá větší prostředky na podporu své činnosti). Smlouvu podepsanou mezi Junákem, Občanům a Kolibříkem stejně jako vzorové smlouvy mezi zákazníky a Kolibříkem brzy umístíme na web projektu www.skautskaenergie.cz. 

Odborný portál TZB-INFO provozující mj. srovnavač nabídek dodavatelů energií dodává, že „Skautská energie je velmi dobrým řešením pro zákazníky, kteří se nechtějí o energie příliš starat, ale chtějí mít jistotu dlouhodobě skvělých cen, kterými ušetří nemalé částky peněz rodinnému či firemnímu rozpočtu.„

Vysvětlení role jednotlivých partnerů ve Skautské energii

  • Skautská energie – název projektu, který provozuje Junák – český skaut. Nejde o dodavatele, ale o službu zprostředkování pravidelného hromadného nákupu levnějších energií.  
  • Junák – český skaut, z. s. – organizace, která projekt provozuje s cílem zajistit úsporu provozu svých objektů a také získávat prostředky pro provoz a rozvoj (např. opravy a budování nových základen apod.)
  • Občanům, s. r. o. – odborný zprostředkovatel, který je Junákem smluvně pověřen k provádění výběrových řízení a k realizaci změn dodavatele jednotlivých zákazníků projektu. Drží plné moci udělené zákazníky projektu. 
  • Kolibřík energie, a. s. – dodavatel elektřiny a plynu, který byl vysoutěžen jako partner projektu pro roky 2020 – 2022. K němu budou převedeni všichni zákazníci projektu. Má statut sociální firmy
  • TG Community holding, a. s. – skupina majetkově propojených firem, v níž je Občanům, s. r. o . a v níž byl původně i Kolibřík, a. s. 
  • Armex energy, a. s. – dodavatel energií, který byl vysoutěženým dodavatelem Skautské energie v období 2019-2020. Nově se stal majitelem Kolibřík energie, a. s., který je tedy jeho dceřinou společností. 

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat