Jak se připravit na změnu dodavatele

K 1. 1. 2021 se dodavatelem všech zákazníků Skautské energie, kterým dosud dovává Yello nebo ARMEX ENERGY, nově stává společnost Kolibřík Energie. Bude dodávat elektřinu i plyn

V souvislosti s hromadnou změnou je potřeba udělat několik opatření na straně jednotlivých zákazníků. 

Věříme, že přechod k novému dodavateli proběhne bez komplikací. Administrativu přechodu zajišťuje společnost Občanům a na ně případně směřujte další dotazy nebo hlášení případných problémů. 

Následující informace se týká pouze zákazníků, kterým do konce roku dodává elektřinu společnost Yello a plyn společnost ARMEX ENERGY. Noví zákazníci Skautské energie, kteří byli připojeni letos od svého původního dodavatele přímo ke Kolibřík Energie, nic nového řešit nemusí, smlouvu mají s dodavatelem Kolibřík Energie platnou až do konce roku 2022 a samoodečet budou tedy provádět až za dva roky při změně dodavatele.

1/ Změna platby záloh

V prosinci 2020 má jít poslední záloha původním dodavatelům. Pokud již z vašeho účtu odešla, ukončete trvalé příkazy směrem k Yello a ARMEX ENERGY. 

Nově pak nastavte platby záloh od ledna 2021 na společnost Kolibřík Energie. Předpis záloh vám v minulých měsících přišel z e-mailu info@kolibrik-energie.cz (POZOR! V newsletteru některým zákazníkům jsme chybně uvedli e-mail bez pomlčky!). Předpis obsahuje nové číslo účtu, váš variabilní symbol a předepsanou částku úhrady. Pokud předpis záloh nedohledáte, vyžádejte si jej u společnosti Občanům na skautska.energie@setrimeobcanum.cz

Pokud platíte prostřednictvím SIPO, není třeba měnit nic, nový dodavatel si platby navede sám. 

2/ Odečty stavů a vyúčtování

Přechod k novému dodavateli může proběhnout i bez závěrečného samoodečtu. V takovém případě dodavatel vystaví závěrečné vyúčtování na základě odhadu vaší spotřeby. Nový dodavatel pak bude navazovat na spotřebu nahlášenou původním dodavatelem. Výsledná částka by tak pro vás nemusela být moc rozdílná. Tento postup doporučujeme především u hůře dostupných objektů, které spravujete. 

Chcete-li mít vyúčtování více pod kontrolou tak, aby odpovídalo skutečnému stavu, musíte ke konci roku provést samoodečet a stavy nahlásit původním dodavatelům. Ti na jeho základě vyhotoví závěrečné vyúčtování. Aby však dodavatel samoodečet akceptoval, musí splnit následující:

Elektřina u Yello

Všichni zákazníci Yello v listopadu obdrželi výzvu, aby hlášení odečtu ke konci roku provedli prostřednictvím webu www.yello.cz/cs/samoodecet.

Vyberte volbu "Jsem zákazníkem Yello - odcházím" a vyplňte požadované údaje (EAN, stav spotřeby v kWh a datum odečtu). 

Odečet i vložení musí proběhnout v termínu 31. 12. 2020 - 3. 1. 2021.  

Plyn u ARMEX ENERGY

18. 12. obdrží zákazníci Skautské energie e-mailový newsletter s odkazem na formulář, prostřednictvím kterého pohodlně nahlásí stavy plynoměrů ke konci roku. Ve formuláři bude přednastaven EIC, stačí doplnit číslo plynoměru, stav spotřeby a datum odečtu. 

V případě, že vám e-mail nedorazí, napište prosím na skautska.energie@setrimeobcanum.cz a požadujte odkaz na formulář pro vaše odběrné místo. 

Odečet i zaslání musí proběhnout v termínu 31. 12. 2020 - 3. 1. 2021.  

3/ V případě komplikací

Věříme, že nenastanou. I proto jsme letos ve spolupráci s partnery realizovali výběrové řízení mimořádně brzy - aby byl dostatek času hromadný přechod připravit, zkontrolovat. 

Kdybyste měli pocit, že přeci jen něco neprobíhá standardně - např. pokud vám přijde nějaká výzva od distributora nebo původního dodavatele, prosím kontaktujte co nejdříve společnost Občanům, která přechod zajišťuje, a předejte jim veškerou komunikaci, kterou obdržíte. Společnost Občanům disponuje našimi plnými mocemi a zajistí obratem řešení. 

Kontaktní e-mail: skautska.energie@setrimeobcanum.cz

Kontaktní telefon: +420 530 519 019

Krásný zbytek roku a děkujeme, že jste součástí Skautské energie. 

Tomáš Slavík

ředitel projektu

Mohlo by vás ještě zajímat

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci na trhu s energiemi jsme se rozhodli od 11. 9. 2021 dočasně zastavit příliv nových odběrných míst.

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

Sepsali jsme pro vás  odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se zákazníci obracejí na naše zákaznické centrum. 

Jak doma ušetřit na energiích?

Jak doma ušetřit na energiích?

Projděte si našich 5 tipů na energeticky úspornější domácnost a inspirujte se k chytrým úsporám, díky kterým můžete doma začít šetřit teď hned.