Historie a perspektivy OZE – bioplyn

Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace.

Výroba bioplynu

Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace. V bioplynu je nositelem energie pouze metan, CO2 a ostatní příměsi jsou balastními plyny. Pro metan izolovaný z bioplynu používáme označení biometan. Energetický obsah 1 m3 biometanu je asi 10 kWh.

Historie výroby a využití bioplynu

I když zmínky o přírodních procesech, při kterých vznikal hořlavý plyn sahají několik století dozadu, bioplyn se poprvé začal vyrábět až na přelomu 19. a 20. století. Poprvé se začal produkovat z kalů splaškových čistíren odpadních vod. Ze začátku byl bioplyn (tehdy označovaný za kalový plyn) využíván především k vytápění a svícení v provozech čistíren odpadních vod.

Celý článek si přečtěte na https://oze.tzb-info.cz/biomasa/5610-historie-a-perspektivy-oze-bioplyn