Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke klimatickým změnám

Hodnocení druhů stromů, keřů, které bude vhodné využívat k výsadbě na veřejných a soukromých plochách v městech a obcích, při měnících se podmínkách (teplo, sucho, častější silné deště).

Pomůcka projektantům, orgánům místních samospráv, státní správy a veřejnosti při zakládání zeleně

Pro účely studie byla jako výchozí přijata oficiálně publikovaná PROGNÓZA PRO Českou republiku publikovaná na stránkách MŽP ČR. 
Zdroj: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, MŽP ČR, ČHMÚ, 2015–2020, USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.  října 2015 č. 861.

Klimatická zeleň

Klimatickou zelení pro účely této studie rozumíme všechny formy fotosyntetizující vegetace, která svou existencí přímo či nepřímo ovlivňuje klima, zejména ochlazováním prostředí a zmírňováním teplotních amplitud.

Celý článek si přečtěte na https://oze.tzb-info.cz/klimaticke-zmeny/20997-druhy-rostlin-vhodne-pro-zelene-prostory-vzhledem-ke-klimatickym-zmenam