Co znamená „zelená“ elektřina?

Pro někoho smysluplná podpora udržitelnosti, pro jiného marketingový tah. Jak je to doopravdy se “zelenou” elektřinou a má smysl si za ni připlatit? Odpověď není jednoznačná, proto vám nabízíme článek, který vám může pomoci udělat si vlastní názor. 

Skautská energie zavádí nově do své nabídky volbu “zelené” elektřiny se zárukami původu. Pro nové zákazníky od 1. 10. 2020 a pro ty stávající od 1. 1. 2021. 

Zatímco standardní levnější tarif mají všichni přednastaven automaticky, pro volbu “zelených” zdrojů je potřeba do konce června 2020 kliknout na tlačítko v newsletteru, který byl zaslán všem zákazníkům 10. června e-mailem (noví zákazníci volbu zeleného tarifu mohou učinit v přihlášce ke Skautské energii). O vše ostatní se postaráme. 

Než se rozhodnete… aneb proč řešíme původ elektřiny?

Ekologie a udržitelný rozvoj nabírají na společenském významu a my jako skauti máme k ochraně přírody blízko. V rámci všech svých aktivit hledáme možnosti, jak k ní sami aktivně přispět nebo alespoň být svým chováním k přírodě šetrnější. Od zákazníků Skautské energie i členů naší organizace proto čím dál silněji vnímáme rostoucí poptávku po řešení, které by volbu šetrnou k přírodě nabídlo. 

Začneme od konce, tedy tím, jaké je naše doporučení. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli nechat volbu na každém zákazníkovi. Možnosti nás, spotřebitelů, v oblasti nákupu elektřiny jsou totiž značně omezené a pohled na samotnou podporu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů je ve společnosti často velmi odlišný. To, zda vám dostupná řešení dávají smysl natolik, abyste je využili, nebo se rozhodnete přírodu podporovat spíše jinou formou, necháváme na vás. V tomto článku se vám pokusíme objasnit, jak vlastně ony záruky původu, které nabízíme, fungují.

Jakou energii nyní dostáváme?

Náš současný dodavatel nakupuje na energetické burze mix bez bližšího určení. My spotřebitelé tedy nevíme, “jaká energie” k nám proudí. Už tato úvaha trochu provokuje. Je vůbec možné zajistit, aby určitá konkrétní elektřina došla od výrobce skrze distribuční síť až do mé zásuvky? Technologicky ani fyzikálně to samozřejmě možné není. Výrobci posílají vyrobenou energii do jednotné evropské sítě a tato neidentifikovatelná energie pak pohání spotřebiče každého z nás. 

Přesto však snaha o podporu konkrétních druhů energií z určitého pohledu dává smysl. Dá se řešit “peněžní volbou”. Tedy pozorným výběrem výrobce, kterého svými měsíčními platbami podporujete. Vyberete si zkrátka takového dodavatele, který nakupuje od výrobce ohleduplného k životnímu prostředí. Takové obchody jsou však velmi komplikované a složité na řízení, proto jde touto cestou v ČR zatím jediná společnost – Nano Energies. Tato technologická firma si zakládá na tom, že jako dodavatel energií nakupuje pouze od lokálních výrobců z obnovitelných zdrojů. Nenakupuje mix na burze. K vám sice opět do zásuvky onen mix dorazí, ale dodavatel má celkem srozumitelný vztah mezi určitým typem výroby energie a obchodem mezi spotřebitelem a výrobcem. 

V čem tedy spočívá technická složitost této varianty? Obnovitelné zdroje nejsou většinou stabilní (vítr nefouká celý den, slunce nesvítí v noci). Nano Energies díky svým technologiím dokáže předpovídat a vyrovnávat nabídku s poptávkou tak, aby systém v pořádku obsloužily. To však zatím není model řešitelný pro celou ČR nebo Evropu. 

Přesto jsme tentokrát Nano Energies nevybrali, a to z důvodu ceny. Ekonomicky není pro naše zákazníky výhodné zvolit řešení, které na trhu nabízí pouze jediný subjekt. Většina trhu nejde touto cestou, ale právě skrze tzv. záruky původu. 

Co jsou záruky původu? Jaká mají pro a proti?

Záruky původu jsou certifikáty, které spotřebiteli prokazují, že jím spotřebovaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Záruky původu jsou samostatně obchodovatelné. Nezaručují tedy, že konkrétní dodavatel nekupuje energii např. z uhelných elektráren. Tím, že jsou samostatně obchodovatelné, jsou zkrátka jakýmsi bonusem, který za dodání do sítě získává výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Systém záruk původu vychází z fyzikálního faktu, že v momentě, kdy je vyrobená elektřina dodána do jednotné sítě, nelze nadále rozlišovat její původ. Vytváří se tak určitá fikce, že spotřebitel spotřeboval obnovitelnou elektřinu v rozsahu zakoupených záruk. 

Odpůrci tohoto řešení namítají, že nevede ke snížení výroby v klasických elektrárnách – dodavatel XYZ nakupuje z uhelné elektrárny a je schopen zákazníkovi dodávat “zeleně”, protože přikoupí právě záruky původu od jiného výrobce (často ze severských zemí, kde je obnovitelných zdrojů dostatek a záruky původu jsou tak levnější). Namítají též, že jejich zakoupením reálně neměníme situaci na trhu, protože poptávka po energiích z obnovitelných zdrojů je dnes menší než její nabídka. 

Příznivci tohoto řešení naopak vnímají nastavený model jako funkční v tom smyslu, že podporuje konkrétní výrobce z obnovitelných zdrojů, ti získávají na trhu výhodu dodatečného příjmu a mohou tak investovat do rozšíření své výroby. Zároveň optimisticky očekávají, že se jednou poptávka po obnovitelných energiích ve společnosti natolik zvedne, že to jednak vytvoří tlak na samotné výrobce a dodavatele, a následně i na vlády, které mohou trh snáze změnit regulací. 

Stále více spotřebitelů a společností (jako je např. Google, Ikea, BMW a řada dalších) řeší energetický mix elektřiny, kterou spotřebují. Poptávka po zárukách původu tedy neustále roste a každý hlas se v ní počítá. Systém záruk původu tak pomáhá dále rozvíjet výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

V realitě vše probíhá tak, že výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají nárok na vydání záruk původu. Ty odpovídají množství elektřiny dodané do sítě.. V ČR vydává záruky původu operátor trhu OTE, a.s., a to v elektronické podobě. Každý zákazník Skautské energie, který se rozhodne pro „zelenou“ elektřinu,  tak získá tyto certifikáty e-mailem.

Podpora obnovitelných zdrojů nemá v ČR nejlepší pověst

Je to tak. Státní politika dotací (včetně nejrůznějších medializovaných podvodů s tím spojených, především u solárních elektráren) způsobila, že velká část společnosti pojala k podpoře obnovitelných zdrojů obecně nedůvěru. V minulosti stát nastavil několik různých druhů podpor a ty postupně dobíhají. Některé zajišťovaly výrobcům automatické výkupy za bohatě dotované částky, což pokřivuje trh a ztrácí se tak jednoduchá linka mezi tím, že větší poptávka spotřebitelů zajistí větší odběr a tedy podporu těchto výrobců. Politiky podpory ovšem postupně končí, takže volba spotřebitele bude mít časem čím dál větší váhu. 

Obnovitelné zdroje však neznamenají jen solární elektrárny. Patří mezi ně i větrné, vodní, geotermální, biomasa nebo v zahraničí např. využívající příliv.  U každého druhu se jistě najdou důvody,  proč je podporovat, i důvody, proč ne. Konkrétně o nich pojednává řada materiálů dostupných na internetu. Většinou je nevýhoda spojena s lokalitou. Tím, že jsme součástí evropské distribuční sítě, se nemusíme spoléhat jen na možnosti ČR – dodavatelé snadno nakoupí energii i od výrobců velmi vzdálených. Nemůžeme si sice vybrat, z kterého konkrétního zdroje elektřinu zakoupíme, to však na podstatě “zelené” volby nic nemění.  

Jak být opravdu „zelený“ či šetrný?

Nejekologičtější volbou vždy bude snaha spotřebu snižovat. Smysl má každý drobný krok, které ve své domácnosti či firmě uděláme.  

Další možností  je instalace vlastního soukromého zdroje, například solárních panelů na domě nebo větrné turbíny na zahradě. Jedině u něj máte skutečnou „zelenou“ energii dodanou do vašich zásuvek. Takovou možnost nicméně nemá každý, mj. je potřeba poměrně nemalá počáteční investice. „Zelený“ tarif Skautské energie tak může být pro zájemce o podporu alternativních zdrojů dobrou volbou. 

„Zelená“ elektřina je dražší, ale jen nepatrně

Za jednu MWh zaplatíte u Skautské energie o 40 Kč ročně víc než u standardního tarifu. To je opravdu málo – například rodina v bytě nevyužívajícím elektřinu k vytápění o spotřebě 2,5 MWh, připlatí  ročně pouze 100,- Kč + DPH. Tedy cenu přibližně dvou káv. 

Naším cílem není přesvědčit vás k volbě nového „zeleného“ tarifu. Nechceme hlásat “konec jaderných elektráren” apod. Víme, že svět není jednoduchý, což v této volbě platí obzvlášť. Rozhodnutí je jen na vás.

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci na trhu s energiemi jsme se rozhodli od 11. 9. 2021 dočasně zastavit příliv nových odběrných míst.

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

Sepsali jsme pro vás  odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se zákazníci obracejí na naše zákaznické centrum. 

Jak se připravit na změnu dodavatele

Jak se připravit na změnu dodavatele

K 1. 1. 2021 se dodavatelem všech zákazníků Skautské energie nově stává společnost Kolibřík energie. Bude dodávat elektřinu i plyn. V souvislosti s hromadnou změnou je potřeba udělat několik opatření na straně jednotlivých zákazníků.