Aktuality Skautské energie duben 2023: Změny cen, nabídky dodavatelů a budoucí plány

5. dubna 2023

Vážení zákazníci Skautské energie,

poslední roky jsou pro nás všechny nelehké. Trh energií je od roku 2021 v pohybu a jeho výrazná nestabilita omezuje možnosti a principy, na kterých jsme projekt Skautská energie vybudovali. Po delší době Vám přinášíme souhrnně více informací o projektu Skautská energie, jehož jste součástí.  

Složité období

V roce 2021 jsme po pádu dodavatele Kolibřík Energie pro naše zákazníky zajistili řešení u tří nových dodavatelů s cílem překlenout nestabilní dobu a v létě 2022 provést opět standardní výběrové řízení na následující dvouleté období. Bohužel nečekaně přišla válka v Evropě a ta způsobila nestabilitu a nejistotu ještě násobně větší. 

Neustálé obrovské změny způsobily, že trh energií přestal částečně fungovat, dodavatelé nové zákazníky odmítali. Na raketový růst cen na trhu musely reagovat vlády - v roce 2022 úlevou na daních a paušální slevou a v roce 2023 zavedením cenových stropů. 

Skautské energii se v roce 2022 v obtížných podmínkách podařilo zajistit řešení dodávek energií pro naše zákazníky i pro následující roky. Klasická soutěž mezi dodavateli, na kterou byli naši zákazníci dlouhá léta zvyklí, nepřicházela v úvahu. Jednak mezi dodavateli nebyla všeobecně ochota nové zákazníky brát (znamenali pro ně těžko řiditelné riziko) - tím spíše tak velké množství. A pak by nebylo odpovědné v prostředí tak dramatického růstu cen pořádat soutěž na produkt s fixní cenou a závazkem setrvání. 

Aktuální řešení

Pro období velké nejistoty jsme pro naše zákazníky zvolili jako nejbezpečnější řešení produkty s dobou neurčitou (pouze u elektřiny sjednané u Centropolu v roce 2022 je doba určitá). U nich dodavatelé mohou v čase reagovat na měnící se podmínky, např. snížit cenu dříve, než na konci sjednaného období u smluv na dobu určitou. Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen se tato volba ukázala pro zákazníky jako velmi výhodná. Po celý rok 2023 mají platit vládní cenové stropy, takže zvýšení cen nehrozí, resp. pro zákazníky by se nijak neprojevilo.

Od začátku roku 2023 ceny na trhu výrazně klesají. Do ceníků dodavatelů se tento pokles začíná propisovat. Vzhledem k tomu, že dodavatelé nakupují pro své zákaznické kmeny (tedy pro dlouhodobé zákazníky s produkty na dobu neurčitou) s delším předstihem, jsou právě i reakce na pokles nebo růst na trhu pozvolné a se zpožděním. 

Změny cen

Vzhledem k proměnlivé situaci na trhu energií je důležité si uvědomit, že ceníky vašich produktů na dobu neurčitou se mohou v čase měnit. Dodavatelé mají povinnost oznámit zákazníkům pouze zdražení, a to s předstihem.

Ve Skautské energii nemáme aktuální informace o tom, kdo má jaký produkt (viz níže), a proto nemůžeme o změnách a vhodných doporučeních informovat zákazníky individuálně. Doporučujeme všem průběžně několikrát ročně provádět samoodečet (nahlásit stav měřidla distribuci), který můžete provést kdykoliv, nejen v termínu změny ceníku. Vaše vyúčtování pak bude přesnější. 

Nabídky od dodavatelů

Dodavatelé mají dnes (oproti standardu v minulosti) možnost komunikovat s našimi zákazníky a nabízet jim jiné produkty. Pokud si zákazník u stejného dodavatele změní produkt, stále zůstává ve spojení se Skautskou energií. Rozhodnutí, zda nabídku dodavatele na alternativní produkt přijmout, je na každém individuálně. 

Na našem webu se snažíme informovat o změnách a nabídkách, o kterých se dozvíme, a vysvětlujeme, zda jsou pro zákazníky výhodné. Zákazníkům MND doporučujeme se seznámit s naším článkem o aktuálních nabídkách.

Další výhled

Skautská energie neplánuje provést výběrové řízení dříve než v polovině roku 2024, pravděpodobně až o rok později. Trhy jsou stále v pohybu a i při poklesu by byla soutěž s fixovanou cenou a závazkem spíše sázkou než odpovědnou strategií. V současné situaci dáváme přednost stabilitě a setrvání u silných, resp. větších partnerských dodavatelů.

Našim zákazníkům doporučujeme zůstat na základních cenících našich partnerských dodavatelů do dalšího výběrového řízení. Noví zájemci nebo nová odběrná místa můžeme odbavit a připojit u stávajících dodavatelů - aktuální nabídku najdete na našem webu www.skautskaenergie.cz

Situaci na trhu budeme i nadále sledovat a o podstatných skutečnostech Vás budeme informovat. Samozřejmě se na nás můžete kdykoli obrátit individuálně (energie@skaut.cz nebo tel. 267317800), situaci zkonzultujeme a bude-li třeba, pokusíme se Vám např. pomoci s řešením u vašeho stávajícího dodavatele. 

Obrana práv poškozených zákazníků

Patříte-li mezi zákazníky poškozené nedodržením smluv dodavatelem Kolibřík Energie, může Vás zajímat, že neustáváme ve snaze postarat se o náhradu škody, která byla dodavatelem způsobena. Máme za sebou první úspěšné soudy, kde byl dodavatel odsouzen k úhradě škody a smluvní pokuty. Cesta k získání skutečného finančního plnění však může být ještě velmi dlouhá.

Pokud je váš nárok zastupován společností LitFin, doporučujeme co nejdříve dodat všechny chybějící dokumenty (viz e-maily, které jste obdrželi z adresy litfin@skaut.cz).     

Přejeme Vám krásné jarní dny

Za tým Skautské energie

Tomáš Slavík
ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Technická chyba u dodavatele způsobila chybné informování zákazníků. Zajistili jsme, aby opravdu platili původně ohlášené nižší ceny. Za chybu se jménem dodavatele omlouváme.

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

Firemní zákazníci odebírající elektřinu dostávají možnost změnou produktu zajistit výhodnější podmínky. V článku najdete představení změn a pokyny, jak vše správně odbavit.

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

Po pečlivém zvážení a konzultacích s odborníky se LitFin rozhodl pro cestu insolvenčního řízení. Proč? Protože věří, že tato metoda má potenciál zajistit nejvyšší možné uspokojení Vašich nároků a zároveň se jeví jako nejefektivnější cesta z časového hlediska.