20. září končí možnost registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Získané prostředky budou rozděleny pouze mezi přihlášené.

31. srpna 2022

Vážení (i bývalí) zákazníci projektu Skautská energie,

pokud patříte mezi ty, kdo měli v roce 2021 uzavřenou smlouvu s dodavatelem Kolibřík Energie a zatím jste se nepřihlásili a neposlali smlouvu o postoupení pohledávky společnosti LitFin, tato výzva je určena právě vám.

V říjnu 2021 dodavatel Kolibřík Energie, dceřiná společnost Armex Energy, v rozporu s uzavřenými smlouvami ukončil všem zákazníkům dodávky a zákazníci krizově přešli pod institut dodavatele poslední instance. Ač byla situace na trhu energií složitá, jsme přesvědčeni, že dodavatel svým jednostranným rozhodnutím porušil uzavřené smlouvy s jednotlivými zákazníky i s provozovatelem Skautské energie – Junákem – českým skautem, Tiskové a distribuční centrum a měl by se tak zodpovídat a nahradit vzniklou škodu. 

Skautská energie po celou dobu jednání s dodavatelem i nyní stála a stojí na straně zákazníků. Protože dosud nebylo možné s dodavatelem najít řešení na férové vyrovnání se se zákazníky, byla Junákem vybrána specializovaná společnost LitFin, která zajistí pro všechny poškozené snadnou a bezplatnou možnost připojit se k vymáhání a získat tak reálnou šanci na odškodnění. Veškeré právní a soudní náklady hradí společnost LitFin.

Každý poškozený se stále může registrovat a svoji škodu přihlásit na webu smlouvajezavazek.cz. Dosud evidujeme tisíce registrovaných. 

Podaří-li se dosáhnout finančního plnění od dodavatele nebo jeho mateřské společnosti Armex Energy či statutárního orgánu pana Sagana (u obou předpokládáme jejich ručení za závazky dodavatele), pak toto plnění, resp. jeho poměrnou část obdrží pouze řádně přihlášení účastníci. 

Registrace je otevřena již jen do 20.9.2022. Nutnou podmínkou pro zařazení mezi řádně přihlášené je dodání podepsané smlouvy o postoupení pohledávky nejpozději do 30. 9.2022 (pokyny obdrží každý registrovaný obratem po vyplnění formuláře na www.smlouvajezavazek.cz).

Zároveň vás tímto chceme informovat, že na dodavatele byly podány první žaloby nárokující uhrazení vysoké smluvní pokuty za porušení smluv. Po vypočtení finální výše škody jednotlivým zákazníkům začátkem roku 2023 bude nadále pokračováno i ve vymáhání těchto nároků.

Na případ společnosti Kolibřík Energie nelze pohlížet kontextem aktuálního válečného vývoje. Jde o stav, který nastal před rokem, kdy naprostá většina dodavatelů svým závazkům dostála. Naším cílem je dosáhnout férového odškodnění poškozených zákazníků a v naší snaze (i přes na nás činěný nátlak) neplánujeme ustoupit. 

Z naší strany jde o poslední výzvu nepřihlášeným. Další komunikace bude vedena napřímo výhradně těm, kteří se k projektu LitFinu připojí. 

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Registrace poškozených zákazníků ke společnému postupu usilujícímu o náhradu škody skončila. Jaký je další postup pro řádně přihlášené?

Stát zastropuje ceny energií. Co to znamená a jak se na rok 2023 připravit? 

Stát zastropuje ceny energií. Co to znamená a jak se na rok 2023 připravit? 

Jaké budeme platit ceny za energie v roce 2023? Jak se mě týká zastropování cen a jakou pomoc od vlády mohu čekat? Mám řešit smlouvu na rok 2023?

Trh energií zkolaboval. Komplexní řešení pro následující roky je zatím v nedohlednu. Jak postupovat?

Trh energií zkolaboval. Komplexní řešení pro následující roky je zatím v nedohlednu. Jak postupovat?

Válka na Ukrajině a strategie ruského agresora získat maximum prostředků na její financování, a jeho snaha ochromit stabilitu a odhodlanost Evropy mu čelit, způsobuje aktuální extrémní vývoj cen na trhu energií. Jak nyní mohou a mají zákazníci postupovat?