20. září končí možnost registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Získané prostředky budou rozděleny pouze mezi přihlášené.

31. srpna 2022

Vážení (i bývalí) zákazníci projektu Skautská energie,

pokud patříte mezi ty, kdo měli v roce 2021 uzavřenou smlouvu s dodavatelem Kolibřík Energie a zatím jste se nepřihlásili a neposlali smlouvu o postoupení pohledávky společnosti LitFin, tato výzva je určena právě vám.

V říjnu 2021 dodavatel Kolibřík Energie, dceřiná společnost Armex Energy, v rozporu s uzavřenými smlouvami ukončil všem zákazníkům dodávky a zákazníci krizově přešli pod institut dodavatele poslední instance. Ač byla situace na trhu energií složitá, jsme přesvědčeni, že dodavatel svým jednostranným rozhodnutím porušil uzavřené smlouvy s jednotlivými zákazníky i s provozovatelem Skautské energie – Junákem – českým skautem, Tiskové a distribuční centrum a měl by se tak zodpovídat a nahradit vzniklou škodu. 

Skautská energie po celou dobu jednání s dodavatelem i nyní stála a stojí na straně zákazníků. Protože dosud nebylo možné s dodavatelem najít řešení na férové vyrovnání se se zákazníky, byla Junákem vybrána specializovaná společnost LitFin, která zajistí pro všechny poškozené snadnou a bezplatnou možnost připojit se k vymáhání a získat tak reálnou šanci na odškodnění. Veškeré právní a soudní náklady hradí společnost LitFin.

Každý poškozený se stále může registrovat a svoji škodu přihlásit na webu smlouvajezavazek.cz. Dosud evidujeme tisíce registrovaných. 

Podaří-li se dosáhnout finančního plnění od dodavatele nebo jeho mateřské společnosti Armex Energy či statutárního orgánu pana Sagana (u obou předpokládáme jejich ručení za závazky dodavatele), pak toto plnění, resp. jeho poměrnou část obdrží pouze řádně přihlášení účastníci. 

Registrace je otevřena již jen do 20.9.2022. Nutnou podmínkou pro zařazení mezi řádně přihlášené je dodání podepsané smlouvy o postoupení pohledávky nejpozději do 30. 9.2022 (pokyny obdrží každý registrovaný obratem po vyplnění formuláře na www.smlouvajezavazek.cz).

Zároveň vás tímto chceme informovat, že na dodavatele byly podány první žaloby nárokující uhrazení vysoké smluvní pokuty za porušení smluv. Po vypočtení finální výše škody jednotlivým zákazníkům začátkem roku 2023 bude nadále pokračováno i ve vymáhání těchto nároků.

Na případ společnosti Kolibřík Energie nelze pohlížet kontextem aktuálního válečného vývoje. Jde o stav, který nastal před rokem, kdy naprostá většina dodavatelů svým závazkům dostála. Naším cílem je dosáhnout férového odškodnění poškozených zákazníků a v naší snaze (i přes na nás činěný nátlak) neplánujeme ustoupit. 

Z naší strany jde o poslední výzvu nepřihlášeným. Další komunikace bude vedena napřímo výhradně těm, kteří se k projektu LitFinu připojí. 

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Máme řešení pro všechny naše zákazníky. Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie se podařilo uzavřít. Dodavatele budou měnit zákazníci, kteří jsou nyní u Pražské plynárenské, ostatním doporučujeme setrvat u stávajících.

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Registrace poškozených zákazníků ke společnému postupu usilujícímu o náhradu škody skončila. Jaký je další postup pro řádně přihlášené?