Sjednejte si dodávky energií pro rok 2023 u našeho partnera - dodavatele CENTROPOL ENERGY

Elektřina

Sjednejte si on-line smlouvu na Vaši elektřinu. 

Plyn

Sjednejte si on-line smlouvu na Váš plyn.

Výše uvedené smlouvy vzniknou v režimu "Skautské energie". Ke sjednání smluv využijte výhradně výše uvedená tlačítka/odkazy. Podrobnosti nabídky najdete na stránce PP => CENTROPOL. Našim zákazníkům u Pražské plynárenské jsme poslali podrobnosti e-mailem. Pokud nenajdete odpovědi na vaše dotazy na našem webu ani v sekci FAQ, obraťte se na naše skautské callcentrum

Ceníky

Kliknutím na tlačítko níže stáhnete ZIP soubor s kompletními ceníky CENTROPOL ENERGY, které platí pro výše sjednávané smlouvy v rámci režimu Skautská energie. U Elektřiny jde o ceník "FIXNĚ ONLINE na 1 rok" a u plynu ceník "BEZ ZÁVAZKU". 

V roce 2023 platní vládní cenové stropy, nebude tedy účtována cena dle ceníku. Podrobnosti najdete na stránce PP => CENTROPOL

Návod pro vyplnění on-line formuláře

 1. připravte si k ruce vyúčtování od Pražské plynárenské, pravděpodobně jste ji někdy v minulost dostali z faktura@ppas.cz
 2. všechny údaje vyplňte pečlivě správně - adresy a jména přesně dle občanského průkazu, předejdete tím možnému problému a zdržení při zpracování
 3. smlouvu tvořte pouze pro odběrná místa, která jsou psaná na Vás - u firem/organizací, pokud jste statutár oprávněný jednat. Pokud máte nastaveno jednání více lidmi, je potřeba, abyste vyplnili připravenou plnou moc (formulář i vyplněný vzor) a tu podepsanou a nascanovanou nahrajte v kroku č. 5 do dokumentů (využijte pole Akceptační dopis). 
 4. organizace (skautská střediska apod.) nechť volí řešení pro firmy
 5. jako důvod změny vyberte "nespokojenost"
 6. u spotřeby vyberte možnost „vím spotřebu“. Pozor - je uvedena v kWh, pokud ji tedy znáte v MWh, pak ji vynásobte tisícem. Pokud je vaše spotřeba vyšší než 30 MWh, ignorujte hlášku, že více on-line sjednat nejde, pustí vás to. 
 7. U plynu je nepovinný dotaz na "časovost". Standardně volte pracovní dny i víkend, pouze u chat dejte "víkend"
 8. fázi (jedno nebo tří) zjistíte na vašem vyúčtování v části B nahoře v modrém poli. Pokud vidíte např. 3x25, určuje to první číslo - 1 nebo 3. Nejčastěji bude vaše řešení třífázové. 
 9. jako současného dodavatele uveďte Pražskou plynárenskou
 10. u typu smlouvy vyberte možnost „na dobu určitou“
 11. produkt současného dodavatele – napsat „elektřina individual“ nebo "plyn individual"
 12. kdo vypoví smlouvu – vybrat variantu „vypovídá Centropol“
 13. datum ukončení dodávek/závazku – vyplnit termín „31. 12. 2022“
 14. frekvence plateb – vybrat variantu „měsíčně“
 15. výše záloh – vyplnit předpokládanou výši záloh (např. stávající), nebo ponechat prázdné - dodavatel vám zálohy i se započtením státních úlev vypočte a zašle později
 16. způsob doručení vyúčtování – vybrat variantu „emailem“
 17. potřebné dokumenty  - vložit pdf/sken/obrázky posledního aktuální vyúčtování. Akceptační dopis ignorujte - do tohoto pole nahraje plnou moc firma/organizace, která má nastaveno jendání více osobami. 
 18. podpis - na konci vám přijde SMS, a kód z ní Vás pustí k připravené smlouvě, kterou podepíšete na obrazovce
 19. nemožnost dokončení - Pokud kontroly na pozadí vyhodnotí nesrovnalosti, bude Vaše smlouva bez podpisu opravena a zaslána na podpis do samoobsluhy do 48ti hodin. Přijde Vám i mail ze strany Centropolu s proklikem. Při nedokončení prosím nezačínejte vyplňovat on-line smlouvu znovu. Vyčkejte na kontakt ze strany Centropolu.