Ceník

Elektřina

Elektřina VT NT
D01d, D02d 833
D25d, D26d 1000 675
D35d 1050 795
D45d, D55d, D56d, D57d 1050 795
D61d 1050 795
C01d, C02d, C03d 827
C25d, C26d, C27d 1000 738
C35d 1000 778
C45d, C55d 1000 778
Měsíční poplatky ŽÁDNÉ ŽÁDNÉ

*Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.
Podrobný ceník elektřiny dle distributorů
________________________________________
NT (nízký tarif) – časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě.
VT (vysoký tarif) – platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.
________________________________________
Slovníček dalších pojmů z oblasti elektřiny naleznete zde. Avšak nejlepším zdrojem pro orientaci v ceníku pro vás bude srovnání s hodnotami z vaší stávající smlouvy.

Plyn

Plyn
(cena za všechna odběrná místa)
492
Měsíční poplatky ŽÁDNÉ

*Cena je uvedena v Kč/MWh bez DPH.
Podrobný ceník plynu dle distributorů
________________________________________
OM (odběrné místo) – odběrným místem se rozumí odběrné plynové zařízení (OPZ) užívané jedním odběratelem, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu zaznamenávaná plynoměrem.