Poučení o zpracování osobních údajů

V rámci projektu „Skautská energie“ Junák – český skaut, z. s. (Junák) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníka, který se zapojil do projektu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt telefonický a e-mailový, údaj o současném dodavateli energie a o odběrném místě a výši spotřeby, dále požadovaný způsob úhrady, bankovní Přečíst si víc oPoučení o zpracování osobních údajů[…]