Skautská energie v kostce

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech či firmách.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí organizace s 57 000 členy včetně vazeb na jejich blízké? Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční.

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná. Více nabízíme v návodu Jak si spočítat úsporu.

Jak projekt funguje

Po přihlášení do projektu (více viz návody) za vás veškeré starosti převezme na základě vaší plné moci partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI). Ta za vás vyřídí výpověď od stávajícího dodavatele a pošle vám smlouvu novou (s dodavatelem Skautské energie) včetně předpisu záloh. U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Přihlásit se do Skautské energie se ale můžete i s případným dlouhodobějším závazkem hned, jeho uplynutí za vás TGI pohlídá a v pravou chvíli vás převede do Skautské energie.

Závazek ve Skautské energie trvá vždy do konce kalendářního roku. Z projektu lze vystoupit písemným vypovězením plné moci zaslaného na TGI.

Žádné skryté poplatky

Služba neobsahuje žádné skryté poplatky. Vyřízení převodu a zastupování je zdarma. V rámci každoročního soutěžení dodavatele hlídáme podmínky a dojednáváme i ceník poplatků a pokut. Pro zákazníky Skautské energie tedy neplatí standardní podmínky dodavatele, ale ty, které definuje smlouva (viz níže pod článkem). Ceník silové elektřiny neobsahuje žádné měsíční paušály a dodavatel je oprávněn sankcionovat pouze velmi malé omezené množství prohřešků a to rozumnými částkami. Například u pozdní platby musí vždy nejprve ZDARMA dlužníka kontaktovat a na problém upozornit.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřena pouze na rok. V rámci projektu se každé léto vyhlašuje nové výběrové řízení na dodavatele a vybírá se ten s nejlepšími podmínkami. Tímto vám vždy znovu vyjednáme nejlepší možné podmínky. Vaše smlouvu vám automaticky převedeme na novou (je-li dodavatel projektu změněn), aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

Dodavatele energií vybíráme vždy pouze mezi těmi licencovanými. V roce 2016 vyhrála výběrové řízení na dodavatele energií pro projekt Skautská energie společnost Centropol.

Vstup do projektu Skautská energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku – českému skautu za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajistí partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. TGI zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převodem k novému dodavateli, dále pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Ke stažení

Smlouva mezi Junákem, Centropolem a TGI pro rok 2017