Skautská energie v kostce

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech či firmách.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí organizace s 57 000 členy včetně vazeb na jejich blízké? Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční.

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná. Nově nabízíme jednoduchou online kalkulačku úspory, vyzkoušejte!

Jak projekt funguje

Po přihlášení do projektu (více viz návody) za vás veškeré starosti převezme na základě vaší plné moci partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI). Ta za vás vyřídí výpověď od stávajícího dodavatele a pošle vám smlouvu novou (s dodavatelem Skautské energie) včetně předpisu záloh. U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Přihlásit se do Skautské energie se ale můžete i s případným dlouhodobějším závazkem hned, jeho uplynutí za vás TGI pohlídá a v pravou chvíli vás převede do Skautské energie.

Závazek ve Skautské energie trvá vždy do konce kalendářního roku. Z projektu lze vystoupit písemným vypovězením plné moci zaslaného na TGI.

Žádné skryté poplatky

Služba neobsahuje žádné skryté poplatky. Vyřízení převodu a zastupování je zdarma. V rámci každoročního soutěžení dodavatele hlídáme podmínky a dojednáváme i ceník poplatků a pokut. Pro zákazníky Skautské energie tedy neplatí standardní podmínky dodavatele, ale ty, které definuje smlouva (viz níže pod článkem). Ceník silové elektřiny neobsahuje žádné měsíční paušály a dodavatel je oprávněn sankcionovat pouze velmi malé omezené množství prohřešků a to rozumnými částkami. Například u pozdní platby musí vždy nejprve ZDARMA dlužníka kontaktovat a na problém upozornit.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřena pouze na rok. V rámci projektu se každé léto vyhlašuje nové výběrové řízení na dodavatele a vybírá se ten s nejlepšími podmínkami. Tímto vám vždy znovu vyjednáme nejlepší možné podmínky. Vaše smlouvu vám automaticky převedeme na novou (je-li dodavatel projektu změněn), aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

Dodavatele energií vybíráme vždy pouze mezi těmi licencovanými. V roce 2016 vyhrála výběrové řízení na dodavatele energií pro projekt Skautská energie společnost Centropol. Stejná společnost zvítězila i v roce 2017 a pro rok 2018 tak bude dodavatelem energií pro náš projekt.

Vstup do projektu Skautská energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku – českému skautu za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajistí partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (dále jen TGI), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. TGI zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převodem k novému dodavateli, dále pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Ke stažení

Smlouva mezi Junákem, Centropolem a TGI pro rok 2017

Dodatek ke smlouvě prodlužující spolupráci Junáka, Centropolu a TGI i na rok 2018.