Přihlášení do Skautské energie krok za krokem

Do projektu můžete přihlásit svou domácnost či např. svou firmu. Ve Skautské energii se lze přihlásit k odběru elektrické energie, zemního plynu či obojího.

Potřebuji pozvánku

Prvním krokem pro vstup je získat pozvánku do Skautské energie. Tu vám může poslat každý člen organizace Junák – český skaut nebo o ni můžete zažádat následujícím formulářem a my Vámi pošleme na Váš e-mail pozvánku.

Pokud chcete do Skautské energie přihlásit více odběrných míst (tedy např. vaši domácnost a vaši firmu), je třeba vyžádat si více pozvánek (skauti mají možnost odeslání libovolného počtu pozvánek), protože na každou pozvánku lze přihlásit pouze jedno odběrné místo.

Vyplním žádost

Jakmile vám skaut/ka nebo náš administrátor pošle pozvánku, do vaší emailové schránky dorazí zpráva s odkazem. Na tomto odkazu vyplníte žádost o vstup do Skautské energie. Pozor, odkaz je platný pouze sedm dní, pokud platnost vyprší, je třeba požádat o novou pozvánku.

Kromě povinných osobních údajů je důležité také zkontrolovat, zdali je v uvedeném seznamu zmíněn váš současný dodavatel energií. Pokud ho ve výpisu formuláře naleznete, nemusíte dělat nic dalšího. V opačném případě zde máte kolonku pro ruční vepsání. Tento krok je důležitý z toho důvodu, že zprostředkovatelská firma Terra Group Investment, a. s. potřebuje k zařízení vašeho převodu do Skautské energie vaši plnou moc k náležitým operacím, které se týkají vyvázání smlouvy s vaším aktuálním dodavatelem energie a zařízením nové smlouvy.

Důležité je také nahrát dokumenty vztahující se k vaší stávající smlouvě/smlouvám, tedy poslední vyúčtování služeb energií a smlouvu se stávajícím dodavatelem (vše je popsáno ve formuláři). Doplňující informace pak můžete ještě napsat do poznámek.

Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, TGI za vás tento závazek pohlídá a ke Skautské energii vás přihlásí, jakmile to bude možné, i v tomto případě se tedy můžete přihlásit hned.

Vytisknu plnou moc

Po vyplnění a odeslání formuláře vám přijde na váš email zpráva, která potvrdí úspěšné vytvoření žádosti o vstup do projektu. V příloze emailu naleznete také plnou moc, kterou je potřeba vytisknout ve dvou kopiích a podepsat.

Odešlu plnou moc na TGI

Obě podepsané kopie plné moci je pak třeba poslat na adresu:

Terra Group Investment, a.s.
Vídeňská 995/63
639 00  Brno

Na obálku napište SKAUTSKÁ ENERGIE. Před odesláním zkontrolujte, že máte opravdu dvě podepsané kopie!

Zajímá vás, jaké smlouvy za vás bude TGI podepisovat? Přečtěte si tento článek.

Vstupuji do Skautské energie

Po doručení plné moci může proces převodu začít. TGI za vás zařídí výpověď od stávajícího dodavatele, to může trvat ze zákona až 3 měsíce. Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, TGI za vás tento závazek pohlídá a ke Skautské energii vás přihlásí, jakmile to bude možné, i v tomto případě se tedy můžete přihlásit hned.

Jakmile dojde k výpovědi, přijde vám nová smlouva s rozpisem zálohových plateb. Vy nastavíte patřičné placení záloh.

Jednou ročně vám přijde vyúčtování.

Vždy v létě před koncem aktuální smlouvy s dodavatelem soutěžíme nejlepší podmínky mezi dodavateli. Snažíme se, abychom zachovali stejného dodavatele, pokud dokáže nabídnout nejlepší podmínky. Pokud dojde ke změně dodavatele, automaticky vás převedeme k 1. lednu následujícího roku k tomuto novému dodavateli. O tomto kroku budete vždy osobně informováni společně s instrukcemi, co je třeba udělat.

V případě potřeby doporučujeme specializované návody pro tyto případy: