Převod odběrného místa popř. přihlášení zcela nového

Převod odběrného místa

Typicky jde o situaci, kdy se stěhujete do nového bytu, podnájmu apod. a v daném místě byl do té doby odběratelem energií jiný člověk (předchozí majitel nebo nájemník). V takovém případě je potřeba , abyste si nejprve zajistili převod na vás u stávajícího dodavatele daného odběrného místa.

K poskytovateli musíte vyrazit osobně spolu se stávajícím odběratelem, odběrné místo na vás převedou na počkání. Je důležité přihlásit se dosavadnímu poskytovateli bez závazků a na dobu neurčitou. Teprve poté požádejte o vstup do Skautské energie a předejte řešení TGI. Ta vás následně po třech měsících převede ke Skautské energii. Jiný postup neumožňujeme. Řešení převodů v zastoupení bylo ze zkušeností velmi komplikované a zdlouhavé a proto jsme od něj ustoupili.

Přihlášení zcela nového odběrného místa

Pokud jste právě postavili a chcete vstoupit do Skautské energie, pak doporučujeme následující postup.

Přihlášení u dominantního dodavatele v místě

Dříve, než se přihlásíte do Skautské energie, doporučujeme odběrné místo nejprve přihlásit k dodavateli, který je v místě dominantní. Toto přihlášení je třeba udělat na dobu neurčitou a bez závazků.

Až poté přihlášení do Skautské energie

Teprve poté doporučujeme přihlášení do Skautské energie již standardním postupem.

Postup se může zdát komplikovaný, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o nejrychlejší postup, jak se zákazník může do Skautské energie dostat.